FAQ                                                                                                                                PHPMyAdmin

Aktualnie na serwerze są zainstalowane następujące pakiety:
WordPress: 4.7.5+dfsg-2+deb9u5
Wersja Drupal-7: 7.52-2+deb9u6
Wersja PHP5: 5.6.40+dfsg-0+deb8u1

Stan na dzień: 27.03.2019r.